ตารางการประชุม

Meeting Schedule


กุมภาพันธ์ 2567

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
01

AVB

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

13:00 - 15:00 น.
ดูเพิ่มเติม AVB

Diamond Town Hall

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Diamond Town Hall

02
03

New Product

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

11:00 - 12:30 น.
ดูเพิ่มเติม New Product


04
05
06
07

08
09

ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

โค้ชชาญ ชาญวิทย์ แสงสุทธิ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP ระดับ AEC)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

10

11

Start Your Business With Why EP.183

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม Start Your Business With Why EP.183

12
13

President Talk

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม President Talk

14

Transform Live

นายวุฒิชัย เรืองศรี (ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Transform Live

15

SCM LEADERS FORUM

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม SCM LEADERS FORUM

16

Product Insight

คุณพรระวี วิจารณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

13:00 - 14:00 น.
ดูเพิ่มเติม Product Insight

17

18

Start Your Business With Why EP.184

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม Start Your Business With Why EP.184

19
20
21

Product Insight

คุณพรระวี วิจารณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Product Insight


22
23
24

นักรบการขาย

โค้ชชาญ ชาญวิทย์ แสงสุทธิ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP ระดับ AEC)

09:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม นักรบการขาย


25

นักรบการขาย

โค้ชชาญ ชาญวิทย์ แสงสุทธิ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP ระดับ AEC)

09:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม นักรบการขาย

26
27
28

29
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.