ตารางการประชุม

Meeting Schedule


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
01
02

03
04
05

Coaching Bronze & Up

13:00 - 14:30 น.
ดูเพิ่มเติม Coaching Bronze & Up

ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

07

Diamond Town Hall

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Diamond Town Hall

08
09

ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย


10

ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย

11

Platinum to Emerald Meet CEO

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Platinum to Emerald Meet CEO

12
14
15

16

17

Train the Traniner

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม Train the Traniner

18
19

Alkamag Live

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Alkamag Live

21
22
23

ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย24

ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย

Professional Make Over

10:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Professional Make Over

25
26
28
29
30

CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.