ตารางการประชุม

Meeting Schedule


มิถุนายน 2567

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
01

Growing More Course

นายวุฒิชัย เรืองศรี (ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

09:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Growing More Course02

Growing More Course

นายวุฒิชัย เรืองศรี (ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

09:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Growing More Course

03
04

Wellness Expertise

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร)

09:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Wellness Expertise

05

Wellness Expertise

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร)

09:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Wellness Expertise

06

AVB

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

13:00 - 15:00 น.
ดูเพิ่มเติม AVB

Diamond Town Hall

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Diamond Town Hall

07

ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

โค้ชชาญ ชาญวิทย์ แสงสุทธิ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP ระดับ AEC)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

09
10
11
12

Training Transform

นายวุฒิชัย เรืองศรี (ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Training Transform

13

SCM LEADERS FORUM

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม SCM LEADERS FORUM

14

Product Training

คุณพรระวี วิจารณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

13:00 - 14:00 น.
ดูเพิ่มเติม Product Training

16

President Talk On Tour

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร)

13:00 - 15:00 น.
ดูเพิ่มเติม President Talk On Tour

17

President Talk

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม President Talk

18
19

Product Training

คุณพรระวี วิจารณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Product Training

20

Transform Live

นายวุฒิชัย เรืองศรี (ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Transform Live

21

Product Training

คุณพรระวี วิจารณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

13:00 - 14:00 น.
ดูเพิ่มเติม Product Training

23

Product Insight

คุณณรัชพรรณ ถิระศักดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์), คุณพรระวี วิจารณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

09:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Product Insight

24
25
26

Product Training

คุณณรัชพรรณ ถิระศักดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Product Training

27
28
30
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.