အဖွဲ့ဝင်သက်တမ်းတိုးခြင်း


Successmore အဖွဲ့ဝင်များ၏ သက်တမ်းသည် လျှောက်လွှာတင်သည့်နေ့မှ (၁) နှစ်ဖြစ်သည်။

သက်တမ်းတိုးအဖွဲ့ဝင်ကြေးမှာ တစ်နှစ်လျှင် ဘတ် 150 ဖြစ်သည်။ Successmore အဖွဲ့ဝင်သည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ ရက်ပေါင်း 90 တွင် အဖွဲ့ဝင် ID ကို သက်တမ်းတိုးနိုင်ပြီး ၎င်းကို နှစ်စဉ်ရေတွက်မည်ဖြစ်သည်။

Successmore အဖွဲ့ဝင်သည် "Flexible Period" ဟုခေါ်သော သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲပြီးနောက် ရက်ပေါင်း 90 အတွင်း သင်၏အဖွဲ့ဝင် ID ကို သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။

အဖွဲ့ဝင် ID ကို သက်တမ်းတိုးရန် မရည်ရွယ်သော အဖွဲ့ဝင်သည် ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူခွင့်ရှိသော်လည်း အဖွဲ့ဝင်သည် ကုမ္ပဏီ၏ အဆိုအရ အပိုဆုကြေးများကို ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ထို့အပြင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသော အဖွဲ့ဝင်များသည် သယ်ဆောင်သွားသည့် PV ပမာဏကို လက်ခံရယူပိုင်ခွင့်မရှိပါ။

Flexible Period အတွင်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သက်တမ်းတိုးပါက သက်တမ်း 1 နှစ်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး(သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်သည် ယခင်တစ်ခုနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါမည်။) သို့သော်လည်း Flexible Period ပြီးနောက် သက်တမ်းတိုးပါက လျှောက်လွှာတင်သည့်နေ့မှ 1 နှစ်အထိ သက်တမ်းရှိမည်ဖြစ်သည်။

Flexible Period အတွင်းအဖွဲ့ဝင် ID ကို သက်တမ်းမတိုးရသေးသော အဖွဲ့ဝင်များသည် အကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့် သေဆုံးခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ မျက်စိမှုန်ခြင်း စသည့်မတော်တဆမှုများအတွက်အာမခံကြေးခံစားခွင့်များကို ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ယာဉ်မတော်တဆမှု အာမခံ အကျုံးဝင်မှု အခြေအနေများသည်ကုမ္ပဏီမှသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီသည် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လျှောက်ထားသူကို အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရှိသည် ကုမ္ပဏီမှ သင့်လျှောက်လွှာကို စနစ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသည့်အခါမှသာSuccessmore အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း ပြီးဆုံးပါမည်။ကုမ္ပဏီသို့ လျှောက်လွှာပုံစံနှင့် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ တင်သွင်းရပါမည် (ကုမ္ပဏီတွင်ဖြစ်စေ စာတိုက်ဖြင့်ဖြစ်စေ)ပေးပို့သောစာရွက်စာတမ်းများကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ

Successmore အဖွဲ့ဝင်များသည် စည်းမျဉ်းများ၊ သဘောတူညီချက်များ၊ စည်းမျဥ်းများ၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် မှားယွင်းသောလမ်းညွှန်ချက်များကို အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမှသတိပေးစာများကို လျစ်လျူရှုပါက ကိစ္စတိုင်းတွင် Successmore အဖွဲ့ဝင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊ လက်ခံရန် သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုရန် ၊အရေးယူရန် ငြင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် Successmore လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကို ပြောင်းလဲခြင်းတွင် အရေးပါရန် ပျက်ကွက်ခြင်းစသည်တို့ကို ကုမ္ပဏီသည် အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်

အဖွဲ့ဝင် ID ပယ်ဖျက်ခြင်း- ကုမ္ပဏီသည် အောက်ပါကိစ္စများတွင် Successmore အဖွဲ့ဝင်နံပါတ်ကို ပယ်ဖျက်ပါမည်

  • Successmore အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားပြီး အသင်းဝင်လျှောက်လွှာတင်သည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း 60 ထက်ကျော်လွန်သော ID ကတ်မိတ္တူများ မပေးပို့သည့်ကိစ္စများ။
  • Successmore အဖွဲ့ဝင်သည် ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူရမည့်နေ့မှစ၍ သုံးနှစ်ထက်ကျော်လွန်ကာ ထုတ်ကုန်များကို မ၀ယ်ယူသေးသည့်ကိစ္စများ
  • Successmore အဖွဲ့ဝင်သည် စည်းမျဥ်းများ၊ သဘောတူညီချက်များ၊ အခြေအနေများနှင့် ကျင့်ဝတ်များကို ချိုးဖောက်ပြီး ကုမ္ပဏီနှင့် အခြား Successmore အဖွဲ့ဝင်အား ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် ကိစ္စများ
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.